Cirkulært byggeri kræver digital materialebank og bedre data

Date

Ingeniøren, 18. maj 2021

Vi har brug for flere genbrugsmaterialer, dokumentation for CO2-effekten og et beslutningsstøtteværktøj, der kan hjælpe byggebranchen med at overkomme udfordringerne ved at bygge cirkulært, skriver Lene Brix styregruppeformand og Katrine Hauge Smith projektleder i Circle Bank projektet.

Artikel i Ingeniøren 18. maj 2021 https://pro.ing.dk/buildingtech/holdning/cirkulaert-byggeri-kraever-digital-materialebank-og-bedre-data 

More
News